Graviditet 40+

Infertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling hos klinik ”IVF Cypern”
IVF behandlingar i Cypern ger större chanser till kvinnor över 40 årsåldern att kunna bli gravida. IVF Cypern erbjuder behandlingar som ,Tandem IVF,Mini IVF, Ovarian PRP, Endometrial PRP, Embryobatching ,Cytoplasmic IVF och IVF med donerade ägg för 40+ kvinnor att bli gravida.

Graviditet efter 40 årsålder

På norra Cypern är högsta åldern för en kvinnlig patient 58 år, förutsatt att kvinnan uppfyller vissa kriterier och har genomgått specifika tester. Alla fall av patienter över 55 år skickas dock till hälsoministeriet och etikkommittén för granskning och godkännande. Patienter kan bara få behandling när de fått detta godkännande. Åldersgränsen för en manlig partner är 65 år, men under vissa särskilda omständigheter kan etikkommittén besluta om några år till.

Kvinnor över 40 med normal till optimal ovarie funktion (mer än 10 antral follikelräkning totalt)

Kvinnor över 40, som inte kan tänka sig bli gravid på ett naturligt sätt, men fortfarande har normal till optimal nivå av äggstocksfunktion, kan genomgå behandling med egna ägg. Det bör dock hållas i åtanke att kvinnor vid 40 års ålder är mer benägna att få implantations fel och missfall på grund av åldring av ägg . Åldring av ägg minskar inte bara deras livskraft, det påverkar också den genetiska integriteten hos de. Detta exponerar äggen för högre risk för genetiska defekter som orsakar både implantation fel och tidiga missfall. Det har också visat sig att kvinnor över 40 är mer benägna att få ett genetiskt abnormt barn när de har en framgångsrik graviditet till sikt. Allt detta innebär att det finns risker för att bli mor till ett biologiskt barn efter 40 års ålder.

Medan vi vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder för att hjälpa till med embryo implantation, är det meningsfullt att överväga före implantation genetisk screening som en metod för embryo val. Före implantations genetisk screening genom nästa generations sekvensering kan bidra till att eliminera kromosomal aneuploidi, translokationer samt mosaik. Genom att välja embryon (er) som är fria från dessa genetiska störningar kan vi minimera risken för genetiska avvikelser hos ditt barn.

Kvinnor med normal ovarie funktion (mer än 10 antral folliklar totalt mellan de två äggstockarna) som har genomgått ett antal IVF-misslyckanden med egna ägg

Denna grupp av kvinnor skiljer sig från den tidigare gruppen i den meningen att de redan har genomgått ett antal IVF-cykler med sina egna ägg och trots att de har en normal nivå av äggstocksfunktion har de upplevt negativa cykelresultat på grund av befruktning eller embryo implantations problem . Om livmoder förhållandena är gynnsamma och det finns inga andra uppenbara problem, blir äggkvaliteten huvudmisstänkt. När en kvinna har en acceptabel nivå av respons på kontrollerad ovarie hyperstimulering (mer än 3 M2 kvalitet äggceller), men dessa ägg misslyckas att befruktas eller misslyckas med att implanteras trots en framgångsrik befruktning, kan alternativa metoder övervägas. Dessa kan vara:

1-  Mänskligt tillväxthormon program syftar till att förbättra genetisk integritet hos äggcellerna.

2- Om åldring av äggceller är den viktigaste överväganden kan Cytoplasmic Embryo Transfer bidra till att förbättra äggens cellulära energinivåer, så att de kan bibehålla normal funktion och bli mer livskraftiga för befruktning.

Dessa två alternativ kan också kombineras för att hjälpa äggceller från båda vinklarna, öka sannolikheten för framgångsrik befruktning och därmed implantering och graviditet.

Kvinnor med låg ovariefunktion (mellan 4 till 10 antralfolliklar totalt i de två äggstockarna)

När äggstocksfunktionen har minskat och nivån av reserver i äggstockarna har sjunkit ner till låga nivåer av fertilitet, blir IVF-framgång med att använda egna ägg mindre sannolikt. Denna grupp av kvinnor brukar kallas “dåliga respondenter”. Medan olika IVF-behandlingsprogram kan försökas och alternativa läkemedelsformer och doser kan utnyttjas i hopp om att maximera ovariesvar, finns det en gräns för vad medicinering kan uppnå. Realistiskt sett kommer inte ens de mest noggrant utformade behandlingsprogram att generera ett önskat resultat helt enkelt för att ovariereserverna är otillräckliga. I sådana fall bör syftet vara att maximera både kvaliteten och mängden äggceller som ska erhållas. Kvalitetsaspekten kan hanteras med hjälp av åtgärder som rekommenderas för ovanstående grupper av kvinnor. Att försöka en IVF-cykel över 40 år med ett resultat av 1 eller 2 ägg är dock inte ett scenario som lovar framgång. Om du har haft en liknande erfarenhet av dina tidigare IVF-cykler där ditt ägghämtningsförfarande gav 1 eller 2 M2 kvalitetsägg, vilket inte räckte för ett optimalt antal och kvaliteten på embryon för en lyckad embryoöverföring, kan embryobatching vara ett alternativ .

Embryobatching är ett särskilt sekventiellt IVF-behandlingsprogram där vi utför ett antal ägg återvinning 3 månader från varandra, skapa embryon antingen med standard ICSI-protokoll eller mer ideellt med cytoplasmisk IVF-behandling och när vi har önskat antal embryon kan de alla inkuberas till dag 5 blastocyst steg, genetiskt screen för genetiska avvikelser och sedan kan friska embryon identifieras för embryo överföring, vilket maximerar chanserna för framgång med tanke på de begränsningar som åläggs av minskad nivå av äggstocksreserver.

Om äggstocksreserverna är mycket utarmade vilket framgår av en låg nivå av AMH

Med ett lågt antal antrala folliklar, skulle utsikterna att erhålla levande ägg för en framgångsrik IVF-cykel vara mycket osannolikt. Medan vi kan göra vårt bästa och designa ett behandlingsprogram för att optimera ditt svar är det högst osannolikt att få äggceller av fertilitsbara kvalitet. I dessa fall skulle vår rekommendation vara att välja IVF-behandling med donatorägg. Att använda donatorägg kan erbjuda en chans att lyckas upp till 80%. Om du inte är redo att överväga att använda donatorägg kan embryobatching vara ett alternativ så länge som det finns minst ett embryo som potentiellt kan nå klyvningsstadiet (totalt 8 celler på utvecklingsdag 3). Det kan ta flera försök att få tillräckligt med embryon för att odla till blastocyst steget och att genomföra genetisk screening.

Med senaste tekniska framsteg inom området infertilitet erbjuder våra IVF-specialister nu “äggstocksföryngring” via blodplättrik plasmainjektion i äggstockarna. Även om detta fortfarande är en helt ny teknik och det finns endast mycket begränsad information om dess framgång, är den relativt fri från biverkningar och kostnaden för behandlingen är minimal. Om du är en kvinna över 40 år med kraftigt nedsatt äggstocksfunktion och du inte är redo att ge upp dina ägg, kan vårt program för äggstocksföryngring vara för dig.

Läs om olika behandlingar som IVF Cypern erbjuder för 40+ graviditet :

Endometrial PRP   

Ovarian PRP

Mini IVF

Cytoplasmic Tandem IVF

Äggdonation
Boka Tid

ÖPPETTIDER

Vi är alltid glada att se dig på vår klinik!För att komma till oss behöver du inte någon remiss och du får snabbt en tid för ditt första besök.

KONTAKTA OSS


010 516 47 30

info@ivfcypern.se

Boka Tid

Vi kan erbjuda dig följande behandlingar

Tandem IVF,Mini IVF, Ovarian PRP, Endometrial PRP, Embryobatching ,Cytoplasmic IVF och IVF med donerade ägg är olika fertilitet behandlingar för 40+ graviditet.

Intrauterin insemination


Kom snabbt i kontakt

Kontakta IVF CypernIVF Cypern

Vår uppdrag är ett nytt livSociala Nätverk


Facebook

www.facebook.com/ivfcypern


Twitter

#IVFCypern


Instagram

www.instagram.com/ivfcypernSnabb Kontakt


010 516 4730


Ring oss nu om du är i ett behandlingbehov, kommer vi att svara snabbt och ge dig ett råd och hjälpmedel.


© IVF Cypern 2020. Alla rättigheter förbehållna. Webbdesign Webto Webbyrå