Könsval

Infertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling hos klinik ”IVF Cypern”
Könselektion, eller könsurval, avser att välja ditt ofödda barns kön före graviditeten. Detta betyder inte alltid att eliminera ett kön . På IVF Cypern erbjuds detta alternativ till två grupper av patienter. Par som skulle vilja välja sitt barns kön på grund av en känd genetisk predisposition till ett könsbundet (X-länkat) tillstånd. Andra gruppen är Par som redan har barn och vill balansera sin familj genom att ha ett annat barn av motsatt kön.

Kön Urval /Eliminera könsbundna genetiska defekter på IVF Cypern

Könselektion, eller könsurval, avser att välja ditt ofödda barns kön före embryo överförs till livmoder.

På IVF Cypern erbjuds detta alternativ till två grupper av patienter:

1-Par som skulle vilja välja sitt barns kön på grund av en känd genetisk predisposition till ett könsbundet (X-länkat) tillstånd. X-länkade sjukdomar är enskilda genproblem som pekar på närvaron av genmutationer eller gendefekter på X-kromosomen. Eftersom manar endast förvärvar en kopia av X-kromosomen från modern är endast en muterad tillräcklig för att orsaka könsbunden sjukdom hos män. Detta tyder på att män är mer benägna att majoriteten av X-länkade sjukdomar jämfört med kvinnor.

2-Par som redan har barn och vill balansera sin familj genom att ha ett annat barn av motsatt kön. Denna grupp av patienter har vanligtvis inga fertilitetsproblem och kan ha friska barn via naturliga metoder. Naturliga metoder har inga garanterade resultat.

Oavsett ditt resonemang kan könsurval erbjudas juridiskt på IVF Cypern till båda patientgrupperna.

När det gäller könsurval är det några viktiga faktorer som hjälper oss att identifiera vilken behandlingsmetod som passar dina unika behov. Dessa faktorer inkluderar följande:

-Kvinnans ålder: Kvinnans ålder är mycket viktig på grund av ett antal skäl. Först och främst, när man blir äldre, tenderar äggstockarnas reserver att minska i en ökande takt. För det andra, med ökad ålder blir genetiska problem vanligare, vilket ökar sannolikheten för genetiska defekter hos barn.

-Sperma analysresultat för den manliga patienten: På IVF Cypern har vi ett antal alternativ för könsuppsättning, och en av dessa kallas MicroSort, en sorterings teknik, som framgångsrikt kan sortera provet i X- och Y-bärande celler.Dock det kan göra till 70% Denna teknik kräver att manliga patientens spermaparametrar uppfyller minimikraven. Det är därför viktigt att veta om spermaparametrarna före identifiering av de metoder som ska användas vid behandling.Först efter sperm analys resultat kan vi ta reda på om mannes spermier enligt visa värde skulle passa för sortering via  MicroSort.Ni kan ta reda på det efter konsultation.

-Hormonnivåer för den kvinnliga patienten: Hormonnivåer indikerar nivån av äggstocksreserver samt kvaliteten på de kvarvarande äggceller i reserverna. Denna information hjälper oss att göra en effektivare bedömning av dina behov och försiktigt identifiera rätt medicinering. Därför, om vi vet exakt vilken typ av reserv vi tittar på, kan vi optimera resultatet av en behandlingscykel genom noggrann beräkning av dosen av läkemedel som ska administreras. Syftet med testen är inte bara att bedöma huruvida du är bördig eller inte, men snarare att berätta för oss vilken medicinsk dos som ger oss önskade resultat och mest antal ägg.

Baserat på denna information kommer vi att kunna identifiera rätt behandlingssätt som passar dig. För mer information om test och tolkning, gå till “Infertilitet utredning”. Vissa patienter frågar ofta om de fortfarande behöver göra dessa tester även om de är friska och har fått barn förut.

Nedan följer de metoder som används vid valet av ditt barns kön:

MicroSort för sperma sortering: IVF Cypern erbjuder MicroSort sex vals teknik i Europa.  MicroSort är en sorteringsmetod som gör det möjligt för oss att sortera ett spermie provet kromosomalt i X (hon) och Y (manliga) bärande celler till 70%. På det sättet, genom att ha ett spermieprov sorterad i två satser, vet vi vilken spermie satsen har kapacitet att producera ett manligt barn och vilken man kan producera ett kvinnligt barn. Den sorterade spermierna används i sin tur för att befrukta den kvinnliga patientens ägg så att graviditeten kan planeras med önskat sex.

MicroSort-tekniken har också vissa krav. Spermaprovet hos manspartnern måste innehålla ett minimalt antal spermier i ejakulerat så att sorteringsutrustningen kan användas. För spermieprover som inte uppfyller detta kriterium fungerar sorteringsmekanismen inte korrekt och vi kan inte få önskade resultat

Föreimplantationsgenetisk screening (PGD): PGD är egentligen som används för kromosom screening .Samma kromosomer somman kontrolleras vid KUB test i Sverige men det visar även embryon kön,flicka eller pojke.När man använder PGD för könsval låter man att insemination av ägg och sperman sker först och sedan välja kön i embryo nivå. Nakdelen är tt en del embryo som inte är av det kön som man är ute efter kommer inte i användning.I de fall som mamman inte kan bjuda med flera ägg blir det svårigheten att hitta det kön man är ute efter bland embryo.

IVF KÖNSVAL

MicroSort metod

Denna metod används i IVF med köns val som hjälp för att optimera antal X och Y kromosomer. Den manliga partners sperma sorteras i X- och Y-lagerceller för könsurval  spermierna injiceras direkt i äggkärnan för befruktning. Med andra ord utförs en IVF + ICSI .

MicroSort IVF + PGD  genetisk screening före implantation

För att täcka den 30% av marginalet om MicroSort inte är hel täckande kontrollerar vi senare köns kromosomer en gång till med PGD.

Under IVF-behandlingar är det mycket viktigt att när vi väljer barnets kön, också ser till att de embryon som vi överför i livmodern är genetiskt hälsosamma. För detta ändamål, efter att ha valt ditt barns kön kontrollerar vi även Trisomi 13 , 8, 21 som är en typ av kromosomrubbning,  för genetiskt hälsosamma embryon för graviditet.

Kombinationen av MicroSort och PGD är det bästa könsvalmetoden, det är speciellt för patienter äldre än 30 år med begränsade reserver för äggstockar. Detta behandlingsalternativ erbjuds endast på IVF Cypern. Med den här metoden kan du välja ditt barns kön med MicroSort-metoden, utan att slösa bort dina embryon.

Vi strävar efter att skapa ett antal embryo dels för att kunna välja friska embryo av önskade könet och dels för att kunna frysa överblivna embryo som har redan vald efter er önskade kön för att spara för senare överföring .Både som säkerhet för första försöket eller om ni senare önskar fler barn av samma kön.Kostnaden för överföring av klar embryo är betydligt mindre och det räcker att endast mamma åker till kliniken för ett par dagar för embryo överföring.

När dina embryon har skapats med MicroSort-könsvalmetoden, inkuberas de med optimala tillväxtförhållanden och när de når den idealiska storleken, biopsieras de för före implantations genetisk screening.

Könsval PGD

Om faderns spermkvalite inte passar till MicroSort får könsval metoden bli PGD. Då är det viktigt att man har flera ägg för insemination.

Kostnad av medicinering i ditt hemland beror på vilken typ av behandling och dosen av läkemedel som ska administreras. Det är väldigt svårt att förutsäga detta innan du vet vilken typ av könsvalsbehandling du vill välja och dina hormonnivåer som bestämmer dosen som vi ska ordinera.

Behandling processen efter hormonstimulering i Sverige

1-Provtagningar,ultraljud livmoder och äggstockar dag två an menstruation samt spermanalys.

Ni får lista på proverna som en gynekolog i Sverige ska ordinera.

2-Provsvar skickas för konsultation till kliniken.

3- Enlig konsultation svar börjar ni planera tillsammans med patient koordinator i Sverige som hjälper er med IVF processen.

4-En medicin protokoll dag för dag med början dag två av menstruationen och behandlingen ut utfärdas från kliniken.

5-Hormonbehandling innan IVF som sker i Sverige kräver att det finns läkare i Sverige på ditt ort som kan hjälpa till med ev ultraljud och skriva recept på mediciner för hormonbehandlingen

6-Senast dag 11 av din menstruation ska ni vara på Cypern för att besöka kliniken på dag 12.

7-Dag 19 av menstruationens början är ni klar med behandlingen och kan åka hem dag 20.

IVF behandling med hormonstimulering i Sverige tar 10 dagar.Pappa behöver vara närvarande endast dag 14 av menstruationen för att lämna sperma.Kan åka tillbaka efteråt.

IVF behandling med hormonstimulering på Cypern.

Om det inte finns läkare i Sverige på ert ort kan ni göra hormonbehandling i samband med IVF på kliniken.Det är tryggare bekvämare och mer ekonomisk.Mediciner för hormonbehandling inkl. ultralju uppföljningar kostar 700 eur. (Endast mediciner i Sverige kostar ca 14.000kr)

Men ni får åka till Cypern på din första menstruation dagen och påbörja medicinering dag tv.Dag 20 av menstruationen är behandlingen avslutat.Det innebär att ni få vara på Cypern på tre veckor.Även här behöver pappa vara med på kliniken dag 14 och lämna spermier och åka tillbaka efteråt.
Boka Tid

ÖPPETTIDER

Vi är alltid glada att se dig på vår klinik!För att komma till oss behöver du inte någon remiss och du får snabbt en tid för ditt första besök.

KONTAKTA OSS


010 516 47 30

info@ivfcypern.se

Boka Tid

Vi kan erbjuda dig könsbestämd IVF

Inte enbart för att eliminera ett kön före den andra utan för familjeplanering eller undvika könsbundna genetiska abnormitet erbjuder IVF Cypern könsval IVF. Det finns MicroSort IUI eller MicroSort IVF metoden.


Kom snabbt i kontakt

Kontakta IVF CypernIVF Cypern

Vår uppdrag är ett nytt livSociala Nätverk


Facebook

www.facebook.com/ivfcypern


Twitter

#IVFCypern


Instagram

www.instagram.com/ivfcypernSnabb Kontakt


010 516 4730


Ring oss nu om du är i ett behandlingbehov, kommer vi att svara snabbt och ge dig ett råd och hjälpmedel.


© IVF Cypern 2020. Alla rättigheter förbehållna. Webbdesign Webto Webbyrå