Surrogatmoderskap

Infertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling hos klinik ”IVF Cypern”
Lågpris på surrogat process i USA och Georgien utan att sänka kvalitet och säkerheten .IVF Cypern Surrogat program ger en proffesionellt medicinsk IVF i Cypern och lagar utan krångel genom att dela processen i två delar . Den medicinska delen med IVF förfarande sker i Cypern i vår klinik och förlossningen sker i våra samarbetande länder vars lagar tillåter förälderskap med hjälp av surrogat.

Surrogatmoderskap

Få barn genom Surrogat process är mycket känsligt. Visa väljer att söka hjälp direkt på kliniker i surrogat vänliga länder utan att ha en bra kännedom om kliniken. Vi ger surrogatpaket där kvaliteten och tillförlitligheten är försäkrad. Lagar kan krångla till processen om ni inte gör den via en tillförlitlig förmedling som kan de lagarna genom sina advokater i födelselandet och samtidigt ger en professionellt medicinsk IVF som spelar en stor roll. Vi löser detta genom att fördela processen i två delar. Den medicinska delen med IVF förfarande i vår klinik i Cypern med vår specialist team och födelsen i vår samarbetande länder vars lagar tillåter förälderskap med hjälp av surrogat.

Där för kan vi ge tillförlitligt surrogat med hög medicinsk kvalité för en rymligt pris och ändå kan ni vara trygga att ni genomgår processen utan krångel.

Patientgrupper som mest sannolikt behöver hjälp från en surrogatmamma inkluderar:

Par med kvinnlig infertilitetsfaktor där den kvinnliga patienten inte kan genomföra graviditet till en fullständig term av någon anledning. Detta kan bero på brist på livmoder på grund av genetisk orsak, avlägsnande av livmodern eller livmoderns oförmåga att bära graviditet till fullständig.

-Par där kvinnliga partner har ett allvarligt medicinskt tillstånd som förhindrar att de blir gravid eller äventyrar patientens egen hälsa i händelse av graviditet.

-Gay par som inte kan uppnå graviditet på egen hand.

Det första steget i ett surrogatprograms arrangemanget är att samla all nödvändig information så att vi kan se till att ditt behandlingsprogram är utformat för att optimera resultatet av processen. Du bör komma ihåg att surrogat är en process som innebär många steg. Därför är det vettigt att gå igenom dessa steg en efter en för att ge dig en klar bild:

CASS-programmet /USA

IVF Cypern erbjuder surrogatmoderskap genom ett unik surrogacy program som heter CASS

Hur fungerar processen?Cypern-Amerika Surrogacy Services (CASS)

CASS är ett unikt gestational surrogacy program där de juridiska förfarandena organiseras av våra amerikanska partners “The Surrogacy Group” i USA enligt USA: s rättssystem. Surrogacy lagar är tydligt definierade i USA och rättssystemet är väl rustat för att svara på eventuella lagkrav i en gestational surrogacy arrangemang. Därför ska vi se till att din “surrogatrekrytering”, “surrogatkontrakt”, “barnleverans” och “domstolsförhandlingar” hanteras av våra amerikanska partners så att det juridiska arbetet regleras av det amerikanska rättssystemet för att erbjuda dig ett tillförlitligt kontrakt.

Den faktiska IVF-behandlingen sker på norra Cypern IVF där ditt surrogat reser till Cypern för embryo överföringsproceduren.

Kostnaden för IVF-behandling är väsentligt lägre jämfört med Förenta staterna, därför den totala kostnaden för ditt gestational surrogacy program är mycket lägre jämfört med en gestational surrogacy-ordning vid en amerikansk klinik.Eftersom IVF kostnaden är lägre än kliniker i USA.(IVF kostnaden är 8000/10,000 Euro i Cypern) Vårt USA-baserade surrogatprogram verkar i en dubbel fas. Det juridiska arbetet, surrogatrekrytering, barnleverans och registrering som sker i USA, i en av de surrogat vänliga staterna beroende på dina individuella önskemål efter olika delstaters lagar om surrogat.  Det första steget i surrogat-IVF-behandling, är att utforma ett avtal som anger reglerna och de åtgärder som är inblandade i surrogacy-arrangemanget. Våra advokater i USA är specialiserade på surrogatfall och har mycket goda rykte för det. Advokatkontoret kommer att utarbeta ditt kontrakt med alla lagstadgade ramar och alla detaljer som specificeras. Du kommer då att granska ditt kontrakt innan du registrerar dig och fortsätter behandlingen. För att ett kontrakt ska vara klart kommer vi att behöva matcha dig med ett surrogat och ha allt diskuterat noggrant så att båda parter kan komma överens av gemensamma skäl. Eftersom varje kontrakt skiljer sig från det andra beroende på dina önskemål (förutom de vanliga delarna) kommer du bara att kunna granska ditt kontrakt när advokaten har utarbetat det speciellt för dig.

Hur matchar surrogaten med mottagarna?

Det första steget i rekrytering av surrogat är att du fyller i vårt “avsedda förälder ansökningsformulär”. På denna blankett ber vi dig att ange dina krav på surrogatvalet så att vi kan matcha dig med en lämplig kandidat i enlighet med detta. Alla våra surrogat är amerikanska medborgare från surrogat vänliga stater i USA. En av de krav som vår myndighet har vid rekryteringen av surrogaten är att en lämplig kandidat borde ha haft sina egna barn och har bevisat sin förmåga att uppnå och upprätthålla en hälsosam graviditet som slutar med förlossning. När du har en match, är nästa steg utarbetande av ditt kontrakt. Våra advokater tar noggrant hänsyn till dina önskemål och utarbetar ett avtal som ska undertecknas mellan dig och din surrogatmamma. Detta kontrakt kommer att definiera parametrarna för ditt surrogatarrangemang. Innan du undertecknar ditt kontrakt rekommenderar vi alltid att du söker råd från en lokal advokat när det gäller att registrera ditt barn hemma. Eftersom varje land har egna lagar och vi kan behöva göra saker annorlunda vid varje tillfälle så att dina lokala myndigheter är vana vid. Det är för att undvika problem när du registrerar ditt barn. Första gången du möter ditt surrogat kommer det sannolikt att vara via Skype eller någon annan form av internetkommunikation. Detta kommer sannolikt att vara under matchningsstadiet för surrogat. När du väl har valt ditt surrogat kommer du att kunna hålla kontakten. Första gången du möter ditt surrogat personligen kommer det att vara under IVF-behandlings stadiet på Cypern.

Behandlingens gång

Nästa steg är att medicinska förberedelser för att den faktiska behandlingen ska ske. Detta kräver en rad händelser där vi först begär vissa tester och diagnoser från alla berörda parter, gör en bedömning baserad på dessa testresultat och formulera en behandlingskalender i enlighet med detta.

Kan vi använda donator ägg eller givarsperma med CASS-programmet?

De flesta amerikanska stater kräver att åtminstone en av de avsedda föräldrarna är biologiskt kopplad till barnet som är född via surrogatordningar. Så länge en av de avsedda föräldrarna har en biologisk anslutning, är det därför ett alternativ som kan erbjudas våra patienter med hjälp av donator ägg eller donator sperma. Det finns dock stater som tillåter surrogat utan någon biologisk koppling till barnet (med både ägg och spermadonator). Eftersom det inte finns så många stater som erbjuder detta som ett alternativ, kommer rekrytering av surrogat att ta längre tid.

För homosexuella föräldrar eller ensamstående förälder väljer vi också stater som tillåter dessa.Däremot civiltillståndet har inget betydelse.Man kräver inte äktenskapsbevis som vissa andra länder som Georgien.

Medicinsk behandling

A-Medicinska förberedelser

När du är matchad med ditt surrogat kommer den medicinska delen av din behandling. Om du använder egna ägg och eget spermier, fungerar processen väldigt mycket som standard IVF-behandling där vi får genomgå hormonprover och sperma analys för fertilitet bedömning och att vi kan identifiera rätt medicinbehandling som optimerar antal och kvaliteten på de ägg vi får. Det är för att vi skulle kunna erbjuda dig största chans att lyckas.Om du inte använder egna ägg behöver du en äggdonator för IVF-förfarandet. (Patienter i äldre åldersgrupper, patienter med för tidig ovariesvikt, föräldrar av samma kön är de viktigaste grupperna av patienter som sannolikt behöver en äggdonator) För detta kommer vi att behöva få dina specifikationer för att begränsa donator alternativen. När vår koordinator identifierar lämpliga matchningar för dig skickar vi dig dessa profiler så att du kan välja din egen givare.

B– IVF-förfarandena

Både din äggdonator och ditt surrogat får medicineras för att förbereda sig för behandling som kommer att äga rum på kliniken i Cypern. När din äggdonator är redo för hennes ägghämtnings förfarande, kommer ditt surrogat också att vara redo att ta emot embryon. Det här är det stadium där ditt surrogat reser till Cypern för att få embryon. Detta kommer sannolikt att vara den tid då du möter ditt surrogat för första gången ansikte mot ansikte. Det här är den tid då vi får ditt spermie prov för IVF-processen.

C-Embryo överföring till surrogat

Det här är det stadium där dina embryon har vuxit och vi har information om deras utveckling och kvalitetsklassificering.

 Kan vi planera en tvillinggraviditet med ett surrogatarrangemang?

Tvillinggraviditet är ett villkor som måste avtalas före kontrakt steget med ditt surrogat. Om du vill ha tvillingar måste du matchas med ett surrogat som är villig att bära en tvillinggraviditet. Du bör dock komma ihåg att tvillinggraviditet har att göra med antalet embryon som överförs till livmodern. Ju högre antal embryon som överförs till surrogatets livmoder, desto större är risken för multipel graviditet. Medan vi kan öka sannolikheten för tvillinggraviditet genom att överföra 2/3 embryon i livmodern, kan vi inte förutsäga hur många av dessa embryon som kommer att implantera och generera graviditet. Med andra ord, medan vi kan öka sannolikheten för en tvillinggraviditet, kan vi inte garantera det.

Graviditet

Efter embryo överföring kommer surrogat att gå tillbaka till USA och behandlingen kommer att vara över. Ditt surrogat kommer att vara försäkrade och genomgår planerade läkarbesök för kontroller. Ni kommer att kunna var i kontakt med henne och följa upp graviditets gången.

Förlossning

Du måste vara närvarande vid ditt barns födelse i USA. Med tanke på att du kommer att vara i direkt kontakt med ditt surrogat och byrån. Du kommer alltid att vara kvar i slingan med graviditeten och när leveransen är sannolikt planerad. På så sätt kan du planera din resa till USA i enlighet med detta.

Juridiska förfarande

Ditt barn kommer automatiskt att få amerikanskt medborgarskap efter att han är född. Från leverans till den punkt där du kan ta ditt barn hem finns det en beräknad väntetid på två veckor, vilket är den tid som krävs för att organisera det juridiska pappersarbetet och utfärda det amerikanska passet.Vår agentur i USA kommer att ordna allt pappersarbete som krävs för att ta ditt barn hemma. Dessa dokument inkluderar födelsecertifikat och ett amerikanskt pass. Trots att alla våra patienter har kunnat ta sina barn hemma utan problem rekommenderar vi starkt att du samråder med en lokal advokat innan du skriver ditt kontrakt för att diskutera de förfaranden som ska följas i ditt hemland för att registrera ditt barn när du en gång tar ditt barn hem till dig.

Kommer det att ange födsel genom surrogatavtal i dit barns födelseintyg?

Nej. Det kommer inte att nämnas surrogat eller surrogatproceduren på ditt barns födelseintyg. Du och din partner kommer att vara de registrerade föräldrarna på ditt barns födelseintyg. Detta gäller för par av samma kön samt heterosexuella par. Det kommer inte heller att nämnas ditt surrogat eller ditt ägg / sperma donator på födelsecertifikatet (om ett ägg eller en spermadonator används). Vårt huvudsyfte är att erbjuda en billig överkomlig behandling utan att påverka kvaliteten och tillförlitligheten. Därför ser vi till att ditt surrogat är bunden av ett mycket väl förbered kontrakt av någon som har betydande erfarenhet inom detta område. Den faktiska behandlingen utförs av vårt eget professionella IVF-team.

Surrogat program i Georgien

Processen för Surrogat program i Georgien är samma som USA. Däremot lagar är annorlunda. Blivande föräldrar till barnet ska var gifta i ett heterosexuellt äktenskap. Val av surrogat sker med hjälp av vår samarbetspartner i Georgien som är en känd byrå och lägger stor vikt i val av surrogat kandidater samt följer upp en försäkrad och frisk graviditet med regelbundna kontroller och ekonomisk trygghet till modern till en graviditets gång utan stress.Eftersom IVF behandlingen sker i vår moderna och välutrustade klinik i Cypern kan ni försäkra er om en behandling av högkvalitet och gjord av erfarna specialister.Våra utredningar av genetiska abnormiteter ,val av kön och andra behandlingar som endast kan erbjudas av vår klinik i Cypern ger er bättre möjlighet till en säker och önskade graviditet.Även om graviditets perioden och lagliga processen är samma får man en bättre och säkrare medicinsk behandling.Vår agentur i Georgien hjälper endast med val av surrogat och uppföljning av graviditet samt hjälp med myndigheterna.

Lagliga processer om vårdnad av barn som föds genom surrogatmoderskap

Enligt föräldrabalken (FB) 1 kap 7 § kvinnan som föder barnet gäller att en kvinna som föder ett barn anses vara barnets mor även om hon inte är biologisk mor till barnet. När det gäller assisterad befruktning anses den man som har samtyckt till inseminationen eller befruktningen utanför mammans kropp vara pappa till barnet. Genom ett DNA test som fastställer faderskap på Tingsrätt söker fadern vårdnaden enligt surrogatkontraktets villkor säger upp sin vårdnad. Andra partner adopterar barnet senare.

När faderskapet är fastställt, ska ni ansöka om medborgarskap för barnet. Men innan pass kan utfärdas måste ni erhålla ett tillfälligt personnummer, samordningsnummer.

Nödvändiga handlingar som krävs för att få vårdnaden av barnet, söka personnummer och kunna utfärda pass för att få barnet hem är en viktig fråga som man får bästa informationen genom samråd med en Familjens jurist. Vi rekommenderar er att anlita en jurist som är insatt i Surrogat frågor i god tid.

På https://www.familjensjurist.se/ kan ni få information om vilken Juristbyrå som kan ge er bästa informationen på er hemort

Från och med 1 januari 2019 gäller nya lagar för surrogatmoderskap

Det kommer att bli en del ändringar inom lagar för surrogatmoderskap inom byråkratin.

Faderskapsmålen prövas mot svensk rätt och inte enligt utländsk rätt. Då går det lite snabbare. Den viktigaste ändringen är nog ändå att socialnämnderna får rätt att fastställa faderskapet även om barnet har hemvist i.I framtiden kommer förvaltningskontoren, ”familjerätten”, att hjälpa till under tiden barnen befinner sig i utlandet. Socialnämnden hjälper till, att ombesörja och betala för DNA-undersökningen, det sparar föräldrarna ca 6 000 kr, vilket är bra.

Lagar i USA om vårdnad av barn som föds genom surrogatprocess

USA är öppet för alla (både ensamstående, homosexuella- likväl som heterosexuella par) och är det land i världen som idag har säkrast och mest tillförlitlig lagstiftning inom området.

I USA är lagarna kring surrogatmoderskap skiljer sig i ett tiotal delstater som tillåter surrogatarrangemang. För en del speciella situationer får man välja bland delstater som räknas som surrogatvänliga

Man får börja den legala processen i god tid i många delstater för att få en så kallad “Pre-birth order” för att skynda på processen. Man får räkna med att processen tar allt från en till tre, fyra månader. Som det nämndes tidigare får barnet ett amerikanskt medborgarsk.

Lagar iGeorgien om vårdnad av barn som föds genom surrogatprocess

Lagarna i Georgien tillåter surrogat processen endast till gifta heterosexuella par.

Barn som är födda av en surrogatmamma i Georgien registreras som parets barn och juridiska föräldrar.

Födelsebeviset utfärdas efter barnets födelse, inom kort och paret kommer att registreras som föräldrarna i födelseintyget Samtycke från surrogatmodern står i kontraktet för registrering av det infertila paret som föräldrar.

Det som krävas för registrering av paret som föräldrar:

Surrogat avtalet mellan paret och surrogatmodern, intyg om embryoöverföring i livmodern hos surrogatmor ska vara utfärdat av IVF-kliniken i Cypern och intyg om födselns utfärdad av sjukhuset i Georgien. För förfarandet för utfärdande av födelseintyget får ni hjälp från agenturen i Georgien. Föräldrarna har rätt att ta sitt barn till sitt land när barncertifikatet har utfärdats.
Boka Tid

ÖPPETTIDER

Vi är alltid glada att se dig på vår klinik!För att komma till oss behöver du inte någon remiss och du får snabbt en tid för ditt första besök.

KONTAKTA OSS


010 516 47 30

info@ivfcypern.se

Boka Tid

Vi kan erbjuda dig Surrogatmoderskap

Genom Surrogatmoderskap får flera par sin önskan att bli uppfyllda och bli föräldrar.IVF Cypern erbjuder ett unik surrogat program genom att dela den i två faser. I första fas sker IVF behandlingen på IVF Cypern klinik ,i Cypern.Andra fas är när barnet föds i ett land med lagar som tillåter surrogat processen .På detta sätt kan vi erbjuda en professionellt IVF behandling av våra specialister och säkra lagliga processer i USA och Georgien på ett pris effektivt sätt.


Kom snabbt i kontakt

Kontakta IVF CypernIVF Cypern

Vår uppdrag är ett nytt livSociala Nätverk


Facebook

www.facebook.com/ivfcypern


Twitter

#IVFCypern


Instagram

www.instagram.com/ivfcypernSnabb Kontakt


010 516 4730


Ring oss nu om du är i ett behandlingbehov, kommer vi att svara snabbt och ge dig ett råd och hjälpmedel.


Copyright av IVF Cypern 2018. Alla rättigheter förbehållna.