Deprecated: Required parameter $sticky_arr follows optional parameter $post_type in /customers/b/6/9/ivfcypern.se/httpd.www/wp-content/themes/medicare/functions.php on line 1021 Deprecated: Required parameter $post_id follows optional parameter $post_type in /customers/b/6/9/ivfcypern.se/httpd.www/wp-content/themes/medicare/functions.php on line 1065 Deprecated: Required parameter $post_author follows optional parameter $post_type in /customers/b/6/9/ivfcypern.se/httpd.www/wp-content/themes/medicare/functions.php on line 1065 Utredningar – IVF Cypern

Utredningar

Infertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling hos klinik ”IVF Cypern”
Grunden för en rätt IVF behandling med bra resultat är en fullkomlig utredning. IVF Cypern ber er att skicka provsvar och undersökningsresultat till oss innan vi kan föreslå en behandling till er. Om det fattas prover eller undersökningar kommer vi att be er kompletteringar. Vår erfarenhet av de patienter som söker behandling hos oss och har tidigare misslyckats med IVF behandlingar har visat att man har fått fel behandling eller att man inte har tagit hänsyn till patientens individuella tillstånd innan man har börjat med en IVF behandling.

Infertilites utredningar

Om du planerar IVF-behandling, oavsett vilken typ av behandling du ska genomgå, måste du och din partner genomgå en del prover och undersökningar så att en korrekt bedömning kan göras med avseende på dina fertilitetsnivåer, Den hjälper din IVF-specialist att utforma ett lämpligt behandlingsprogram som syftar till att maximera framgången med din behandling.

Vi ber er att skicka oss provsvar och undersöknings resultat innan vi kan föreslå en behandling hos oss.Om det fattas prover eller undersökningar kommer vi att be er kompletteringar. Vår erfarenhet av de patienter som söker behandling hos oss och har tidigare misslyckats har visat att man har fått fel behandling eller att man inte har tagit hänsyn till patientens individuella tillstånd innan man har börjat med en behandling.

Grunden för en rätt behandling med bra resultat är ett fullkomlig utredning

Infertilitets utredning kan vara mycket förvirrande. Om du har skaffat information och forskat om infertilitets utredning måste du ha stött på tusen olika undersökningar och vad varje betyder. Detta beror på att internet inte alltid ger dig anpassade svar på dina frågor och resultaten du erhåller kanske inte alltid filtreras så att de passar dina specifika behov. För detta ändamål har vi försökt beskriva mycket enklare genom att bryta ner infertilitets utredningarna och klassat de i olika grupper :

Grupp 1: Om du är ett heteroseksuellt par som avser att använda egna ägg och egen sperma under en IVF-cykel, och du inte har haft någon tidigare infertilitets prov och / eller screening.

Prover och screeningenar nedan är nödvändiga före ett behandlingsprogram och kan utformas för att möta dina specifika behov:

Test av äggstocksreserver. Ett antal tester används vid bedömning av patientens äggstocksreserver. Dessa inkluderar hormonprovning, såsom FSH, LH, Estradiol, Prolactin, TSH och AMH test. Alla dessa tester syftar till att mäta din ovarial reservnivå, men de mäter alla saker som är nära sammanhängande. För mer information om vad dessa tester står för och vad deras numeriska värden betyder ska ni vända er till din behandlande läkare eller be om konsultation hos våra specialister. Bortsett från hormonprovning, kommer du att bli ombedd att ha en transvaginal ultraljudsskanning för ovarie- och livmoderbedömning. Antalet antrala folliklar i varje äggstock kommer att låta din läkare veta om dina äggstocksreserver, i kombination med dina hormonnivåer.

Spermie analys. En spermaanalys är en viktig del av eventuell infertilitets utredning. En spermaanalys hjälper till att bedöma kvaliteten på ett spermieprov med avseende på nyckelparametrar inklusive spermievolym, koncentration (räkning) per ml, motilitet (rörlighet), morfologi(livsduglighet), pH och runda cellantal. Medan spermieprover ibland ses som mindre viktig jämfört med kvinnlig screening, bör man komma ihåg att ungefär en tredjedel av alla infertilitets fall är ett resultat av spermaproblem, som i de flesta fall kan förebyggas.

Infektions sjukdoms screening. Du och din partner kommer båda att screenas för infektionssjukdomar. Dessa tester måste utföras på vårt eget laboratorium på grund av våra säkerhetsprotokoll på hög nivå. Det är ett dubbelt syfte med dessa tester. En är att se till att vi inte exponerar ditt barn för en känd infektionssjukdom. Den andra, som är mycket viktigt för ett IVF-laboratorium, är att skydda vårt laboratorium mot dekontaminering med blodburna patogener som kan utsätta ägg , spermier och embryon för ytterligare risk för förorening.

(mock) embryoöverföring. Ett mocköverföringstest kommer att utföras före den faktiska embryoöverföringen för att bestämma djupet i livmoderhålan och för att identifiera den grupp 3 patienter: För heteroseksuella par med upprepade IVF-misslyckanden och / eller upprepade missfall, utöver de tester som nämns ovan iför grupp 1, kommer ytterligare tester att vara i ordning. Kvinnlig trombofili-testning är ett vanligt test administrerat i denna patientgrupp. Trombofili-defekter kan potentiellt leda till blodproppsproblem, där blodproppar kan komma in i placenta och stoppa ditt barns hjärta, vilket resulterar i missfall. Trombofili-defekter har också identifierats med implanteringsfel. Därför, om du har lider av återkommande missfall eller oförklarliga IVF-misslyckanden, är trombofili-testning alltid ett måste. Förutom trombophila-test kan några andra tester ordineras, inklusive test för att utesluta närvaro av naturliga mördarceller eller andra immunologiska problem. Med denna grupp patienter använder vår klinik granulocytkolonistimulerande faktor (GCSR) före embryoöverföring för att förbättra chanserna för embryoimplantation. Denna metod har visat sig lyckad med patienter som lider av upprepade IVF-misslyckanden mest optimala tekniken för att placera dina embryon i livmodern för maximal framgång.

Grupp 2: I denna grupp har vi heteroseksuella par som har haft sin första utredning där testresultatet inte syftar på ett specifikt problem och eventuellt har genomgått en runda eller två av fertilitetsbehandlingar. I det här fallet behöver vi ytterligare undersökningar utöver grundläggande infertilitetsprovning. Baserat på problemen eller bristen på problem som observerats vid första utredningen, kommer följande att undersökas:

– En hysterosalpingografi (HSG) för en grundlig undersökning av rören och livmoderns livmoder.

– Screening av smittsamma sjukdomar för båda parter, inklusive Toxoplasmos, CMV och Chlamydia för kvinnliga partner. Ibland kan en liten infektion orsaka att din kropp avvisar embryoimplantation och därmed förhindrar att du blir gravid. En kort behandling av antibiotikabehandling kan ibland vara en lösning på ett problem med långlivad infertilitet.

– En karyotypanalys för kromosomtester. Om en av parterna lider av en onormal karyotyp, kan ett genetiskt problem överföras till barnet. Problemets natur och svårighetsgrad kommer att indikera vilka typer av åtgärder som bör vidtas.

Dessa tester är utöver standard infertilitetstestning i Grupp1. Några av dessa test är inte nödvändiga om du inte planerar att använda egna ägg eller spermier under IVF-behandlingen, även om egna ägg och spermier kommer att inte användas, behöver du fortfarande genomgå test för att se till att det inte finns andra problem som kan störa en lyckad graviditet.

Grupp 4: För patienter som väljer IVF-behandling med donatorägg eller givarembryon (donatorägg + givarsperma), kommer några av testen inte att krävas. Om du använder donaterägg under din IVF-cykel är det inte nödvändigt att göra en omfattande bedömning av din egen äggstocksfunktion (även om det finns en mycket god chans att du, när du bestämt dig för att använda donatorägg, har genomgått ett antal IVF-cykler använder egna ägg och har därför redan genomfört de flesta av de tester som beskrivs ovan). I de fall där behandlingen kommer att utföras med hjälp av mannens spermieprov tillsammans med ägg från en äggdonator, kommer följande prov att vara i ordning:

– Ett sonogram måste utföras på dag 2 eller dag 3 av kvinnans menstruationsperiod. Detta sonogram kommer att indikera antalet antralfollikel (potentiella ägg för ägglossning) och det kommer att ge din gynekolog en chans att observera om det finns några problem som cyster i äggstockarna eller polyps / myom i livmodern / livmoderhalsen som kan eventuellt störa en framgångsrik graviditetsprocess. Med denna bedömning kommer vi att se om ytterligare undersökning kommer att vara i ordning samt avgör om och / eller hur nedreglering av den kvinnans egna äggstockar ska planeras före IVF-cykeln.

– En spermaanalys måste utföras för den mannen enligt WHO 2010-kriterier, som förklaras i avsnittet “Manlig infertilitet”.

– Screening av infektionssjukdomar som beskrivs i grupp 1 kommer också att utföras.

Grupp 5: I denna patient grupp har vi homosexuella par som vill ha ett barn genom användning av en surrogatmamma. I detta fall är det två kvinnor som är involverade. En kvinna som donerar sina ägg för att skapa embryon och en kvinna som bär graviditet. Prover för den manliga partnern som använder sitt spermieprov för IVF-procedurer med äggdonatorn kommer att vara identisk med testprocessen som nämns för grupp 1. Vi kommer behöva en noggrann undersökning av äggdonators hormonivåer och äggstocksfunktion för att kunna bedöma hennes hälsa att donera liksom hennes infektionssjukdom undersökning. Mannens spermaanalys kommer också att vara en viktig del av informationen vid utformningen av behandlingen. Den surrogatmamma skulle däremot genomgå ett sonogram för en bedömning av hennes livmoder hinder (som beskrivs iför grupp4), en screening för infektionssjukdomar och ytterligare hormonprovning för att bestämma hur hon behöver reglera före cykeln. Om du inte har din egen äggdonator och surrogat kan vårt “Surrogacy Program for Gay Couples” vägleda dig genom din resa till föräldraskapet.

Med någon fertilitetsbehandling ber vi att både parterna genomgår smittsam screening (smittsamma sjukdomsprover) före hantering av några äggceller eller spermier. Testen av smittsamma sjukdomar kommer att utföras på vårt eget laboratorium på grund av vår höga säkerhetsnivå mot risken för patogena föroreningar i våra laboratorier. Det betyder att smittsamma sjukdomstester från våra laboratorier inte kommer att accepteras trots att de kan vara aktuella.

Vi har en strikt laboratoriepolitik som syftar till att skydda alla våra patienters prover från möjliga patogener som kan introduceras via förorenade prover.

Den här sidan syftar inte till att skriva en omfattande lista över infertilitets utredning. Det kan vara olika prover beroende på din unika historia av infertilitet. Det bör vara känt att varje patient är unik och bör behandlas som sådan. Det är viktigt att förstå rollen av infertilitetsutredning när man identifierar rätt behandling för varje patient.Alla utredningar är unika i varje fall som ska leda till fullbordat graviditet . Det här är den främsta orsaken till att vår fertilitetsspecialist kommer att ta del av din infertilitetshistoria samt prover och screening innan behandlingen kan formuleras.

Tolkning av infertilitets prov resultat

Vi har upprepat en viktig aspekt på vår hemsida, och det är det faktum att varje patient är unik och varje patient kommer att kräva ett anpassat behandlingsmetod baserat på sin egen infertilitet historia, utredning eller tidigare behandlingar. Ju mer information vi har om din infertilitetshistoria, desto mer kan vi kommentera dina specifika behov och krav.

Innan en effektiv behandlingsstrategi kan formuleras är det väldigt viktigt att vi ser några testresultat som ger oss specifik information om faktorerna bakom infertilitet. Vi kan i stor utsträckning analysera fertilitets utredningar i två kategorier som kvinnlig och manlig undersökningar:

Kvinnlig infertilitets utredningar

Kvinnlig infertilitetstest börjar med en serie hormonprovning tillsammans med ett ultraljud. Detta är oftast det första steget i kvinnans fertilitetsbedömning om det inte finns anledning att börja undersöka någon annanstans.

1- Hormon prover: En av de viktigaste uppgifterna när det gäller kvinnans fertilitet är äggstock bedömning. Äggstock bedömning avser att samla information om patientens äggstocksreserver och hennes troliga äggkvalitet. De hormoner som är relaterade till kvinnans reproduktiva funktion är följande:

Follikelstimulerande hormon (FSH): Detta specifika hormon produceras av hypofysen. FSH-hormonet stimulerar granulosa cellerna som finns i äggstockarna och utlöser östrogen produktion. Förhöjda FSH-nivåer är en indikation på att en kvinnas äggförsörjning (äggstocksreserver) är minskad. Därför slipper hypofysen mer för att kompensera för denna förlust. Vanligen börjar FSH-nivåerna öka naturligt innan en kvinna går in i klimakteriet, och postmenopausala kvinnor kan ha nivåer av FSH som faller mellan 25,8 och 134,8 mIU / ml.

Luteiniserande hormon (LH): LH-hormon produceras också av hypofysen. Hos kvinnor är ägglossningen av mogna folliklar på äggstocken inducerad av en stor utbrott av LH-sekretion, därför är LH-hormonet ansvarigt för ägg mognad och slutliga bristning.

Estradiol (E2): Estradiol är en form av hormonet östrogen. Hos kvinnor produceras estradiol i äggstockarna och binjurarna. Det produceras också i moderkakan under graviditeten. Estradiol hjälper till med kvinnornas könsorgans tillväxt och är också en indikation på kvinnans ovarie funktion.

Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH): TSH-produktion innefattar en kedja av händelser. Hypothalamus producerar ett hormon som kallas TRH, vilket sedan utlöser hypofysen för att frigöra TSH. Detta hormon hjälper oss att utvärdera sköldkörtelproblem. Thyroidproblem kan orsaka ett antal symtom såväl som att påverka din fertilitet.

Anti-Mullerian Hormone (AMH): AMH-nivåer indikerar tillväxten av små folliklar i äggstockarna. AMH produceras direkt av granulosa celler i äggstocks folliklar. AMH accepteras därför som en mer exakt mätning av äggstocksreserverna jämfört med FSH. Detta gäller särskilt för kvinnor i mer avancerade åldersgrupper. För patienter som är äldre än 35 år ger hormonprov utan att AMH-mätningar ger en fullständig bedömning av fertilitetsnivån.

Helst görs hormonprov på dag 2 eller dag 3 i menstruationsperioden för en noggrann bedömning. Det normala området för dessa hormoner är som följer:

Normal intervall för hormonprov:

Normal Range Measurement Unit

FSH 2,9 – 12,0 mUl / ml

LH 1,5 – 8,0 mUl / ml

Estradiol 18,0 – 147,0 pg / ml

Prolactin 5,0 – 35,0 ng / ml

TSH 0,25 – 5,0 mUl / ml

AMH

<0,3 ng / ml Mycket låg fertilitetsnivå

0,3 – 1,0 ng / ml Låg fertilitetsnivå

1,0 – 3,0 ng / ml Optimal nivå av fertilitet

> 3,0 ng / ml Risk för PCOS

Observera att det finns mer än en mätmått. Ditt laboratorium kan mäta dina hormonnivåer i ng / ml, pmol / l eller mIU / ml eller någon annan skala. Det betyder att siffrorna i sig inte kommer att ge någon mening om inte numret är försedd med en mätskala. Exempelvis betyder en AMH-nivå på 5 inte något som en AMH-nivå på 5 ng / ml indikerar optimal nivå av fertilitet, med möjlighet till PCOS medan en AMH-nivå av 5 pmol / l indikerar en fertilitetsnivå som nästan inte kan detekteras . Dessutom bör du också komma ihåg att även om mätvärdena och måttenheterna kan vara desamma kan referensvärdena som anges av det kit som används på ditt laboratorium skilja sig från de ovan angivna värdena. Du bör endast använda ovanstående nummer för referensändamål och låta våra IVF-specialister tolka vad dessa tal föreslår för att undvika förvirring.

En vanlig missuppfattning som vissa patienter har är om FSH-testningen. Om du har en förhöjd FSH-nivå, är detta en indikation på utarmad äggstocksreserver. Varför FSH-ensam inte är en tillräcklig parameter för bedömning, om din FSH-nivå är förhöjd bortom avgränsningen av 20 ng / ml, så är det troligt att du har sänkt ovariereserver. Vi ser att vissa patienter försöker alternativa läkemedel och växtbaserade läkemedel för att minska deras förhöjda FSH-nivåer i serum. Det här är inte en bra strategi. Oavsett vad du äter eller vilka växtbaserade läkemedel du tar, kan du inte få dina äggstockar att producera fler reserver. Varje kvinna är född med en viss uppsättning äggstocksreserver och börjar från puberteten, dessa reserver minskar i antal via varje menstruationscykel. Om dina reserver har utarmats och din fertilitetsnivå har minskat är det av största vikt att du börjar planera din behandling och söka hjälp från din IVF-specialist för att formulera ett behandlingsprogram som passar dina behov. Med hjälp av alternativ medicin och kinesiska örter som väntar på att återställa dina äggstocksreserver kommer du inte att nå ditt mål.. Ändå kan vissa tillskott och vissa växtbaserade läkemedel införlivas i ditt IVF-behandling för att hjälpa IVF-medicineringsarbetet mer effektivt vid rekrytering av de “bästa ägg” från de redan utarmade äggstockarna.Läs om Mini IVF medicinering .

2- Baslinje ultraljudsskanning: En baslinje ultraljudsskanning är en skanning som utförts på dag 2 eller dag 3 i menstruationstiden vilket är exakt när hormonproverna måste administreras. Därför räcker en enda resa till din gynekolog kontor för att du ska göra all din preliminära infertilitetsbedömning klar. The scan results will indicate the size of your ovaries, uterus, the number of antrala follicles and appearance of endometrium. Ditt antralfollikelantal anger hur många folliklar som är “redo” att rekrytera för ägglossning vid IVF-behandling. Vanligtvis är ett totalt antralfollikelantal av 5/6 och högre en indikation på en acceptabel nivå av äggstocksreserver. Om antalet antrala folliklar överstiger 12 i varje äggstock bör patienten betraktas som en potentiell kandidat för PCOS och undersöks vidare för en korrekt diagnos. PCO eller PCOS kan också anges med en LH / FH-förhållande som är markant högre än en medelvärde på 1. Bortsett från antralfollikelantalet ger ultraljud skanning  också chanser för ovarie- och utmattnings bedömning. Skulle det finnas ett stort problem i livmodern eller äggstockarna som kan störa en lyckad graviditet, bör den vara synlig under denna skanning.

Manlig infertilitets utredning

Manlig infertilitetsprovning börjar med en semenanalys. Semenanalysen kommer att utvärdera spermieprovet med avseende på flera parametrar såsom spermier, koncentration, motilitet, morfologi, rundcellantal, pH och etc. Dessa parametrar kommer att indikera spermiernas förmåga att uppmuntra ägget. En semenanalys kommer att ge mer exakt resultat om det görs efter 3 eller 4 dagar av avhållsamhet (ingen sexuell aktivitet). Helst bör du inte konsumera överdriven alkohol eller tobaksprodukter några månader före din planerade graviditet. WHO-kriterierna för normala spermier är följande

WHO kriterier för utvärdering av spermier

Volym:> 1,5 ml

Koncentration:> 20 miljoner / ml (detta kallas även “spermieräkningen”)

Motilitet:> 50% (Vidare fördelat på A, B och C kategorier av rörlighet)

Morfologi:> 4% med normal morfologi

Vita blodceller (runda celler): <1 miljon / ml

pH: 7,2-7,8

Dessa är nyckelparametrar som ses i en semenanalys.

Sperma analys resultat tolkning

Ytterligare testning kan eller inte är nödvändigt beroende på din historia av infertilitet, testning och eller behandlingar. Medan ovanstående parametrar är minimikraven i ett spermieprov som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO), hänvisar de till de normala värden som bör finnas i ett spermie prov för att få en naturlig graviditet genom samlag. Under IVF-behandlingar arbetar vi ofta med spermie prover som har mycket lägre spermier, rörlighet och morfologi. Spermie prover som faller under de standardkrav som fastställts av WHO kan kategoriseras enligt följande:

Oligozoospermi hänvisar till antalet spermier i det ejakulat som testats vara lägre än de normala parametrar som fastställts av WHO. Spermiernas normala intervall är över 20 miljoner / ml. Människor vars spermier analyserar ett spermierantal mindre än 20 miljoner / ml anses vara tillhörande i oligospermia-kategorin (oligozoospermia).

Astenozoo spermie hänvisar till det prov av spermier vars motilitet har visat sig vara lägre än 50%. Spermiers rörelseförmåga är direkt relaterad till dess förmåga att simma genom livmoderhals vägarna, nå äggledarna och befrukta . Ju lägre motiliteten är, desto sämre förmåga spermaceller att nå och befrukta ägget på egen hand. Men med IVF / ICSI-teknik är detta en av de infertilitets faktorer som lätt kan korrigeras.

Teratozoospermia avser en minskad nivå av spermier som har normal form. Med andra ord hänvisar teratospermi (teratozoospermia) till en hög grad av spermaceller i ejakulatet som anses vara “onormalt”. Dessa abnormiteter kan motsvara defekter i huvud, svans eller mitten. Beroende på spermiernas abnormitet, och beroende på de andra parametrarna i spermierna kan vissa behandlingsmetoder som ICSI eller MicroFluidic Chip tillhandahålla en lösning.

Azoospermi är ett tillstånd som kännetecknas av total frånvaro av spermier i spermierna. Azoospermi kan klassificeras som obstruktiv azoospermi eller icke-obstruktiv azoospermi. Beroende på din diagnos kan kirurgiska sperma extraktions metoder användas och en framgångsrik IVF-behandling kan utföras.

Du bör komma ihåg att det här är den grundläggande prover som utförs för att kunna bedöma din fertilitets nivå. Om du har försökt att bli gravid i över ett år och inte har kunnat uppnå graviditet kommer de tester som nämns på denna sida att vara den första testrundan så att en första bedömning kan göras. Det finns dock många andra undersökningar som kan utföras för att avslöja eventuella andra problem med infertilitet. Även om den här sidan inte innehåller en fullständig lista över all infertilitet undersökningar som finns, är det en mycket bra guide för en första bedömning. Med kostnaderna inför vissa av infertilitet prov och diagnostisk bildbehandling kan det ibland vara en bättre idé att fortsätta med IVF-behandling så länge som fertilitet nivåerna anger acceptabla parametrar.
Boka Tid

ÖPPETTIDER

Vi är alltid glada att se dig på vår klinik!För att komma till oss behöver du inte någon remiss och du får snabbt en tid för ditt första besök.

KONTAKTA OSS


010 516 47 30

info@ivfcypern.se

Boka Tid

Det krävs en fullkomlig utredning som utgångspunkt för IVF behandlingar.Vi kan be er om ytterligare undersökningar och prover för att göra egna bedömningar av infertilitet orsaker hos paret.


Kom snabbt i kontakt

Kontakta IVF CypernIVF Cypern

Vår uppdrag är ett nytt livSociala Nätverk


Facebook

www.facebook.com/ivfcypern


Twitter

#IVFCypern


Instagram

www.instagram.com/ivfcypernSnabb Kontakt


010 516 4730


Ring oss nu om du är i ett behandlingbehov, kommer vi att svara snabbt och ge dig ett råd och hjälpmedel.


© IVF Cypern 2020. Alla rättigheter förbehållna. Webbdesign Webto Webbyrå