IVF i Cypern


Värför Cypern?!

IVF i Cypern

Cypern är Ett absolut “Mecca” för infertilitet lösningar.

Klinikerna i Cypern erbjuder generösa lösningar och behandlingsmetoder för ofrivilligbarnlöshet.

IVF-behandlingar i Cypern är kända för högkvalitativa resultat. Fram till 2018 har antalet Cypern IVF kliniker överskridit till 15 center bara i Norra Cypern. För 3 år sedan var antalet IVF kliniker på Cypern endast till hälften. Med den ökande efterfrågan de senaste åren har antalet läkare och centra som erbjuder IVF-behandling på Cypern ökat stadigt.

Vår klinik i Norra Cypern, Elyte gruppen

Nord-Cypern IVF grundades 1998 och sedan dess har det gett chansen att tusentals par har den barn som de hade längtat efter.

Som en pionjär inom fertilitetsbehandlingar på Cypern, var Nord Cypern IVF den första kliniken som etablerades i norr. Återigen var norra Cypern IVF den allra första kliniken för att introducera ägg- och spermiedoneringsprogram och senare könsval för familjebalansering. Nu är vår klinik stolt över att vara den enda kliniken i norra för att ha sitt eget genetiklaboratorium där all genetisk testning och screening utförs i kliniken, utan att behöva hjälp från tredje part laboratorier.

Som den första ISO 9000-kvalificerade kliniken på norra Cypern har norra Cypern IVF ledde vägen i fertilitetsbehandlingar sedan etableringen. Vår klinik samarbetar och samarbetar med många prestigefyllda sjukhus, forskare och byråer över hela världen för att ge dig den högsta kvaliteten på tillgängliga behandlingar. Samarbetet har medfört MicroSort®-teknologin till Cypern i slutet av 2011. MicroSort ® -tekniken som möjliggör högsta precisionssortering av sortiment för könsvals behandling erbjuds bara i Mexiko och nu på vår klinik för familjeplanering. Norra Cypern IVF är den enda patenterade kliniken som erbjuder denna metod i hela världen utom i Amerika.

Cirka 90 procent av patienterna som behandlar olika infertilitet behandlingar i ett givet år vid norra Cyperns IVF-centrum kommer från utlandet, vilket föreslår att förutom tekniska och medicinska aspekter av infertilitet behandling kan icke-tekniska frågor som transport, boende och därmed sammanhängande kostnader spela en kritisk roll i processen för leverans av fertilitet tjänster. Detta tyder på att inte bara vården själva, men hela erfarenheten kommer sannolikt att bilda våra patients åsikter om hur nöjda de är med de tjänster de får på våra anläggningar. Med standard hälsovårdstjänster som tas emot via en lokal leverantör, kommer patienterna troligen att forma sina uppfattningar utifrån ett antal faktorer som hör samman med de tekniska och funktionella aspekterna för att tillhandahålla tjänster inom kliniska / sjukhusets geografiska gränser. Men med våra resande patienter kan flygningens komfort, lokala transportarrangemang, komforten av hotellboende och hur lätt de kan kommunicera med lokalbefolkningen troligen påverka hur nöjda de är med vården.

För detta ändamål har Norra Cypern IVF Center antagit ett antal åtgärder för att bättre kunna uppfylla patienternas förväntningar. Kliniken fick sitt ISO 9001-certifikat i augusti 2008, vilket visar att det överensstämmer med internationella standarder. Både interna och externa revisioner som vi organiserar hjälper oss att hålla kvaliteten på våra tjänster höga och våra patienter nöjda. För att lyckas måste man vara på jakt efter områden som kan vidareutvecklas och passa patienternas behov. Detta kräver att man är mer patientorienterad och fokuserar på patienters behov och förväntningar när man erbjuder tjänster.


IVF CYPERN

Succesfrekvens för 2017


Vad vi står för

VAD STÅR VI FÖR


Vår ideologiVår ideologi är att alla individer o avsätt civiltillstånd och ålder har själva rätt att bestämma över sina val. Vi tror på att alla utifrån sina världsbilder och sina egna etiska värderingar har själva rätt att välja lösningar för ofrivillig barnlöshet. Därför IVF Cypern tar inga egna ställningar för behandlingar som vi erbjuder. Att kunna erbjuda högkvalitativa behandlingar med fokus på att våra patienter ska vara nöjda har alltid varit vår främsta prioritet.


Vår erfarenhet


Vi ingår i en del av Elite Research and Hospital, som är den allra första IVF-kliniken på norra Cypern med säte i Stockholm.Elite Research and Hospital är en pionjär inom stödd av reproduktiv teknik i Nordcyperns Denna IVF-centrum är också den allra första IVF-kliniken med ISO-certifiering. IVF-kliniken har fått flera utmärkelser för servicekvalitet och är den enda kliniken med sitt eget genetik institut Kliniken har högsta framgångsgraden i regionen sedan 2001.


Patientsäkerhet


Alla era medicinska uppgifter är mycket värdefulla för IVF behandlingar samtidigt so de är känsliga. I utbyte av information mellan Stockholm kontoret och vår klinik i Cypern sker kodad och utan personnummer endast födelse år. Vi arkiverar inga medicinska uppgifter i pappersform i Sverige och raderar era medicinska uppgifter efter att behandlingarna är avslutade. Kliniken i Cypern är skyldigt att journalföra era medicinska information och behandlings gång och resultat på grund av sjukvårdslagar. Alla donator är anonyma enligt lagar i Cypern. Ni får endast nödvändiga informationer om de när det gäller val av donator.


Kom snabbt i kontakt

Kontakta IVF CypernIVF Cypern

Vår uppdrag är ett nytt livSociala Nätverk


Facebook

www.facebook.com/ivfcypern


Twitter

#IVFCypern


Instagram

www.instagram.com/ivfcypernSnabb Kontakt


010 516 4730


Ring oss nu om du är i ett behandlingbehov, kommer vi att svara snabbt och ge dig ett råd och hjälpmedel.


© IVF Cypern 2020. Alla rättigheter förbehållna. Webbdesign Webto Webbyrå