Patient Integritet / Säkerhet

Vi behandlar alla patientfall på ett patientsäkert och anonymt sätt när det gäller identiteter och information utbyte mellan kontoret och kliniken. Även donator är anonyma enligt Cyperns lagar. Ni får endast information som är värdefulla vid val av donator. Vi arbetar på ett kvalitet säkert sätt när det gäller utveckling och förvaring av organiska material.

Patient Integritet / Säkerhet


Patientsäkerhet

Alla era medicinska uppgifter är mycket värdefulla för IVF behandlingar samtidigt so de är känsliga. I utbyte av information mellan Stockholm kontoret och vår klinik i Cypern sker kodad och utan personnummer endast födelse år. Vi arkiverar inga medicinska uppgifter i pappersform i Sverige och raderar era medicinska uppgifter efter att behandlingarna är avslutade. Kliniken i Cypern är skyldigt att journalföra era medicinska information och behandlings gång och resultat på grund av sjukvårdslagar. Alla donator är anonyma enligt lagar i Cypern. Ni får endast nödvändiga informationer om de när det gäller val av donator.

Förväxling och förvaring av organiska material

En av de största frågorna för många par inför val av IVF-behandling är om det finns risker att spermier och äggceller som samlas in från dem eller deras embryon kan blandade med andra eller felaktigt fördelning i laboratoriemiljön.

Den största orsaken till dessa problem är avsaknaden av kontroll eller observationsmedel under de olika stadierna av förfarandet.

I vårt laboratorium användningen av den senaste teknologin och erfaren personal som arbetar enligt högsta standard, gör det möjligt för oss att undanröja dessa problem genom totalt kvalitets styrningsprogram och kvalitetshanterings program i alla led.

För att minska eventuella problem och att patienterna ska känna sig trygga under sina behandlingar

Vi använder ett automatisksystem som alla medicinska enheter är anslutna till. De organiska materialen kontrolleras 7/24 luft-, fukt- och temperaturnivåer optimeras genom kontinuerlig observation.

Vi har Embryoscope apparaten som förvara embryo under sin utveckling utan onödiga förflyttningar för att minimera risken för förstöring.

Beskriv ditt ärendet i nedan:Vi kan erbjuda dig följande

IVF BEHANDLINGAR


IVF-behandling


ICSI-behandling


Behandling med donorägg


Intrauterin insemination


Vad vår patient säger

VITTNESSMÅL


From the luckiest parents. At age of 49 and 51, without your help we would not have our beautiful baby. Big hugs to everyone at IVF Cypern


For all your help in the process of getting our miracle baby. We felt very safe with you .Thanks for helping us to fulfill our dream to have a family! We are so happy! You are angels on earth!


She is so cute. We would like to take this opportunity to thank you and Your staff! A tiny hand to hold, the greatest love we know. Our precious little miracle has arrived. We proudly announce the arrival of our tiny miracle Chloe!


LÄS MER OM

VÅRA TJÄNSTER

  • IVF Behandlingar
  • Könsbestämd IVF
  • Ägg donation
  • Surrogatmoderskap

Text om IVF Behandlingar.

Text om Könsbestämd IVF

Text om Ägg donation

Text om Surrogatmoderskap

Kom snabbt i kontakt

Kontakta IVF CypernIVF Cypern

Vår uppdrag är ett nytt livSociala Nätverk


Facebook

www.facebook.com/ivfcypern


Twitter

#IVFCypern


Instagram

www.instagram.com/ivfcypernSnabb Kontakt


010 516 4730


Ring oss nu om du är i ett behandlingbehov, kommer vi att svara snabbt och ge dig ett råd och hjälpmedel.


Copyright av IVF Cypern 2018. Alla rättigheter förbehållna.